Wat is telepathie

Wanneer ik mensen vertel dat ik een dierentolk ben, is hun eerstequotes reactie vaak: “Wat is een dierentolk en wat doet deze?” Een dierentolk is een persoon die via telepathie met dieren en de natuur kan communiceren en vervolgens de verkregen informatie vertaalt in gewone taal. Een andere term voor telepathie is ‘intuïtieve communicatie’.

Bij telepathisch communiceren worden emoties, indrukken en informatie ontvangen. Doordat dieren maar ook de rest van de natuur erg ontvankelijk zijn, maakt dit hen tot ware meesters in intuïtieve communicatie. Zij vinden het geweldig dat wij mensen de moeite nemen met hen te spreken en waarderen het zeer. De natuur en (huis)dieren hebben de mens zo veel te vertellen en te leren.  Zij willen niets anders dan deze wijsheid met de mens delen zodat wij deze wijsheden weer in ons dagelijks leven kunnen toepassen.

Het begrip ’telepathie’ is voor het merendeel van de mensen onbekend en hierdoor ongeloofwaardig. Men is hier ook sceptisch over. Ook ik was in het begin sceptisch en geloofde niet in intuïtieve communicatie. Ik ben opgegroeid met het idee dat alles wetenschappelijk moet zijn weerlegd voordat het kan worden aangenomen. Zo accepteerde ik de verkregen informatie niet direct tijdens mijn allereerste cursus intuïtieve communicatie. Nadat deze werd geverifieerd door de companion van het dier (de mens / verzorger van het dier) wist ik dat de informatie en gesprek niet verzonnen konden zijn. Wat voor mij toen ook belangrijk was, was dat ik de ‘juiste antwoorden’ had gegeven. Dit was heel geruststellend. In de loop der jaren heb ik geleerd dat intuïtieve communicatie geen goede maar ook geen foute antwoorden kent, immers al20151113_213948les is informatie.

Wij mensen zien telepathie of intuïtieve communicatie als een gave. Het is zeker een heel bijzonder fenomeen dat er mensen zijn die met dieren en het Andere Leven contact hebben en zaken kunnen zien en voelen die veel mensen niet kunnen waarnemen. Je zou het een gave kunnen noemen, echter, iedereen is in staat via telepathie te communiceren, surprise, surprise!

Iedereen kan het

Mensen die met dieren samenwonen hebben het gevoel dat hun dier naar hen luistert en dat het dier ze begrijpt. En dat doen dieren ook! Onbewust spreekt iedereen met hun dier. Hoe vaak heb ik mensen horen vertellen dat zij de indruk krijgen dat hun dier naar hen luistert en ook nog eens begrijpt waar het over gaat. Ja mensen, dat doen ze ook! Zij begrijpen heel goed wat wij hun vertellen en wat in ons omgaat.

Ook onderling maken wij gebruik van intuïtieve communicatie. Hoe vaak denken wij wel niet aan ee_DSC7908n dierbare, wanneer op datzelfde moment de telefoon gaat en blijkt het de desbetreffende persoon te zijn? OF wanneer wij met een dierbare in gesprek zijn en deze persoon precies datgene zegt wat jij zojuist in gedachten had en ook wilde zeggen. OF Wanneer wij kunnen aanvoelen dat er iets gaande is met onze dierbare. Bij navraag blijkt ons gevoel juist te zijn geweest.

In principe heeft iedereen de gave om via telepathie te communiceren maar vaak hebben wij mensen het niet door. De meeste mensen staan hier niet voor open en geloven daarom niet in intuïtieve communicatie.

Hoe werkt telepathie?

telepathieWolfvaak gesteld wordt is “Hoe werkt telepathie?” Volgens de kwantummechanica bestaan dieren, planten en andere aardebewoners, ook mensen, uit trillingen. Zelfs voorwerpen als tafels,
lampen en auto’s bestaan uit trilling. Doordat alle materie oneindig beweegt, heeft deze een specifieke frequentie. De natuur waaronder dieren en planten en mensen hebben hun eigen unieke frequentie. Echter, over het algemeen zitten mensen op een lagere frequentie dan de rest van de natuur. Wanneer ik als dierentolk en sjamaan contact maak met dieren en de natuur, dan stem ik mij af op hun frequentie….Zo simpel is het.

Het begin

Tijde2007_08010148ns de allereerste lessen in telepathie is vaak twijfel en ongeloof bij personen omdat men denkt dat de gesprekken worden bedacht en dat wij een grote fantasie hebben. In deze periode is het heel lastig ons rationeel denken uit te zetten en open te staan voor het inzicht dat alles mogelijk is.

Er zijn verschillende manieren om te controleren dat de gesprekken niet verzonnen worden. Zo kan goed gelet worden op de woordkeuze die op het moment van communiceren wordt gebruikt. Wanneer ik dieren spreek, komt het regelmatig voor dat er woorden en zinnen de revue passeren die ik anders nooit gebruik. Op dat moment weet ik dan dat het gesprek niet verzonnen wordt en dat de binnengekomen informatie afkomstig is van het dier, plant of zelfs rots. Het komt ook vaak voor dat er al antwoord wordt gegeven op de vraag vóórdat de vraag volledig wordt gesteld.

De informatie die dieren en de natuur geven, kan op de volgende manieren worden ontvangen:

  • Beelden: De informatie wordt ontvangen middels beelden. Dit kunnen beelden zijn in de vorm van foto’s (zowel in kleur als in zwart / wit) of dia’s. Ook kan het zijn dat de informatie als een (stomme) film binnenkomt. Zelf ontvang ik de informatie vaak in de vorm van een film. Het komt ook wel eens voor dat ik de informatie ontvang in de vorm van alleen maar duidelijke foto’s.
  • Geur en smaak: Bij deze manier van informatie ontvangen worden de reukzin en smaakzin gebruikt. Dieren geven bijvoorbeeld opvallende geuren door of juist smaken die zij erg lekker vinden of die voor hen erg opvallend zijn. Een kleine kanttekening hieraan is dat de geuren en smaken die dieren doorgeven niet als aangenaam kunnen worden beschouwd door mensen.
  • Geluid: Hierbij wordt de informatie ontvangen in de vorm van een verhaal. Het dier of de plant doet het woord. Het komt ook voor dat dieren alleen woorden of bepaalde geluiden gebruiken om de informatie door te geven. Ik was eens in gesprek met een parkiet. Als antwoord op de vraag die ik had gesteld, liet hij mij het geluid horen waarbij zijn snavel de tralies raakte. Dit bleef hij herhalen om duidelijk te maken dat hij op deze manier aandacht vroeg.
  • Voelen: De informatie die wordt ontvangen uit zich op een fysieke manier. Wanneer een dier pijn heeft, zal ik op precies dezelfde plek in mijn lichaam de pijn ervaren. Ik sprak eens een kat die haar verhaal deed over haar companion. Zij vertelde dat haar companion last had van haar been en zond mij de pijn die haar companion ervoer. Een paar seconden later kreeg ik last van mijn been. Eerst dacht ik dat het mijn eigen pijn was, wat nogal vreemd was omdat ik een paar minuten ervoor mij prima voelde. Nadat ik dit geverifieerd had, bleek de pijn en de plaats van de pijn te kloppen. Het was een verrassende, leuke ervaring maar toch ook een pijnlijke ervaring. Dit geldt ook voor emoties. Als het dier zich verdrietig voelt of boos is, zal ik precies dezelfde emotie ervaren. Dit geldt niet alleen voor emoties van dieren maar ook voor die van mensen.
  • Weten: Ik wéét de informatie. Deze komt heel duidelijk en helder uit het niets naar voren. Zeker als de informatie erg belangrijk is zal deze continu op de voorgrond blijven en zich blijven herhalen, net zo lang tot ik deze ter sprake breng.

Om contact te krijgen met ons dier en de natuur is het belangrijk het rationeel denken uit te zetten en het inzicht te krijgen dat alles mogelijk is. Oefening baart kunst’  luidt het gezegde en ook hier geldt: door veel te oefenen lukt het uiteindelijk.

IMG_1023

 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →